Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů za měsíc červenec 2013

27.08.2013: MMR ČR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc červenec 2013.
Od počátku programového období k 7. srpnu 2013 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 98 058 žádostí o podporu v celkové hodnotě1 398,8 mld. Kč. To představuje 175,3 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 43 806 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 691,3 mld. Kč, což činí 86,6 % celkové alokace NSRR.

Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 447,0 mld. Kč, tedy 56,0 % celkové alokace NSRR.

Certifikované výdaje předložené EK činí 261,6 mld. Kč, což je 32,8 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Kompletní měsíční monitorovací zpráva včetně archivu je k dispozici v tomto odkazu.