Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > MMR: Veřejné zakázky budou jednodušší

MMR: Veřejné zakázky budou jednodušší

11.10.2013: Senát 10. října schválil podle předlohy MMR ČR a ve znění pozměňovacích návrhů senátorů tzv. zákonné opatření, které novelizuje zákon o veřejných zakázkách. Tato změna byla připravována již od jara letošního roku, ale s ohledem na objektivní okolnosti, zejména rozpuštění Poslanecké sněmovny, nebylo původní projednání dokončeno.
Proto vláda premiéra Rusnoka na návrh ministra pro místní rozvoj Františka Lukla přijala za své provedení tohoto právního předpisu výjimečnou formou zákonného opatření Senátu. Původní záměr ministerstva zachovat finanční hranici pro povinnost postupovat podle zákona senátoři pozměňovacím návrhem upravili a limity zvýšili. Zadavatelé tak budou veřejné zakázky v režimu zákona zadávat od 2 mil. Kč u dodávek a služeb a od 6 mil. Kč u stavebních prací. Podle ministra pro místní rozvoj Františka Lukla zvýšení limitů „přinese zjednodušení zadávání a výrazné snížení administrativní i personální náročnosti u veřejných zakázek, což pomůže zejména menším obcím, které zcela logicky nemohou mít dostatečné zázemí pro náročný postup podle zákona, avšak při plném zachování zásady transparentnosti, otevřenosti a zákonnosti.“
 
Senát akceptoval návrh MMR ČR na zrušení tzv. osoby se zvláštní způsobilostí, jejíž vyjádření mělo být od 1. ledna 2014 podmínkou zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku. Dále byly pozměňovacím návrhem zmírněny povinnosti zadavatelů stavebních nadlimitních zakázek ukládané před zahájením zadávacího řízení. Zákonné opatření dále odložilo o rok vytvoření seznamu expertů pro hodnocení významných veřejných zakázek.
 
Postupem vlády a MMR ČR se prostřednictvím zákonného opatření Senátu podařilo odvrátit ohrožení základních hospodářských funkcí veřejné správy, tedy zahajování nových veřejných zakázek a tím kolaps nových investic, nemožnost  zajistit obecně služby veřejného zájmu a zejména zpomalení či dokonce zastavení čerpání evropských dotací.
 
Schválené opatření vstoupí v účinnost 1. 1. 2014, zákonné opatření musí podle Ústavy ČR ještě potvrdit nově ustavená Poslanecká sněmovna.