Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > MMR ČR vyhlásilo první dotace na pomoc ...

MMR ČR vyhlásilo první dotace na pomoc při odstraňování následků povodní

19.06.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora bydlení při živelní pohromě. Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu, jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti a poskytování příspěvku na opravu bytu. V současné době MMR připravuje Strategii obnovy území, kterou dle příslušného zákona předloží vládě ke schválení do 20 dnů po ukončení krizového stavu.

Vládou schválený program se skládá ze dvou podprogramů podle typu vyhlášeného povodňového nebezpečí. Každý podprogram obsahuje 3 dotační tituly. 
 
Dotační titul č. 1 - Náhradní ubytování:
Podpora je určena k pořízení a vybudování ubytovací jednotky sloužící k dočasnému náhradnímu bydlení pro osoby, které v důsledku povodně přišly o bydlení. Výzva k podávání žádostí začala běžet dne 17. června 2013 a končí posledním dnem 2 měsíce po ukončení nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvoláním 3. stavu povodňové aktivity.
 
Dotační titul č. 2 - Odstranění stavby:
Dotace je poskytována k úhradě nákladů spojených s odstraněním nenávratně poškozených staveb pro bydlení v důsledku povodně. Výzva k předkládání žádostí začala běžet  dne 17. června 2013 a bude ukončena za 2 roky po ukončení nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity. 
 
Dotační titul č. 3 - Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu:
Příspěvek slouží k úhradě části nákladů na opravu bytu poškozeného povodní. Výzva k podávání žádostí o dotaci počíná dnem 17. června 2013 a končí posledním dnem 4 měsíce po ukončení nouzového stavu, stavu nebezpečí nebo odvolání 3. stupně povodňové aktivity. 
 

Další podrobnosti naleznete v tomto odkazu - Podpora bydlení při živelní pohromě 2013