Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > MMR ČR rozšíří služby poskytované ...

MMR ČR rozšíří služby poskytované Informačním systémem o veřejných zakázkách

26.08.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako správce Informačního systému o veřejných zakázkách od 1. 9. 2013 zavádí novou veřejnou webovou službu, která umožňuje vydávání elektronických výpisů ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Do Seznamu jsou na základě podané žádosti zapisováni dodavatelé, kteří MMR prokázali splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 53 a § 54 zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů lze prokázat v zadávacím řízení splnění uvedených kvalifikačních předpokladů a tím je snížena administrativní zátěž na straně dodavatele, neboť dodavatel nemusí pro potřeby každého zadávacího řízení zajišťovat opakovaně potvrzení příslušných orgánů (např. České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu apod.)

Elektronické výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů budou poskytovány bezplatně prostřednictvím sítě internet na adrese http://www.isvz.cz    .