Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Jankovský: Centralizované zadávání již ...

Jankovský: Centralizované zadávání již přináší úspory

04.06.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá zítra na jednání vlády "Zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek (RS CZ) za rok 2012". Zpráva přináší základní informace o faktech a dopadech spojených s centralizovaným zadáváním. Ukazuje se také, že došlo k 19% úspoře již v průběhu krátké existence centralizovaného zadávání.
V roce 2012 bylo organizacím zapojeným do RS CZ poskytnuto plnění od dodavatelů na základě centralizovaně uzavřených smluv v celkovém finančním objemu 1,385 mld. Kč (bez DPH).

Finanční objem plnění na základě centralizovaně uzavřených smluv v roce 2012 je relativně nízký, a to především proto, že většina resortů zahájila centralizované zadávání veřejných zakázek v polovině roku 2012. Což odpovídá nejzazšímu termínu pro centralizované zadávání - 1. 7. 2012. Většina veřejných zakázek tak bude plněna až v roce 2013.
 
Celkové úspory za rok 2012 byly jednotlivými ÚOSS (ústřední orgány státní správy) vyčísleny celkem na 260,8 mil. Kč bez DPH. Jde tedy o cca 19% úsporu.
 
Největší relativní úspory byly v roce 2012 vykazovány u následujících komodit:

Kancelářské potřeby, telekomunikační služby, kancelářská technika a zařízení, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel, havarijní pojištění a kopírovací služby.
 
Při zpracovávání dat od jednotlivých povinných subjektů MMR ČR řešilo především nesrovnalosti či nepřesnosti v předávaných datech. Na základě vyhodnocení současného stavu centralizovaného zadávání v resortech ÚOSS, navrhuje MMR zorganizovat dle zájmu ÚOSS další školení a workshopy se zaměřením na konkrétní problematiky při centralizovaném zadávání a více tak metodicky podpořit jednotlivé resorty při zefektivňování postupů centralizovaného zadávání.
 
MMR v návaznosti na vyhodnocení RS CZ za rok 2012 upřesní metodické pokyny a šablony pro předání dat do další zprávy za rok 2013.