Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Češi a Sasové k sobě mají blíž

Češi a Sasové k sobě mají blíž

09.09.2013: Náměstek ministra pro místní rozvoj, Michal Janeba, navštívil dnes (9. září 2013) společně se saským státním ministrem životního prostředí a zemědělství Frankem Kupferem několik přeshraničních projektů v česko-saském pohraničí. Z Programu „Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ nateklo do více než 200 projektů zhruba 207 milionů EUR. „Dotace Evropské unie jsou investovány velmi dobře,“ řekl saský státní ministr. „Lidé na obou stranách hranice se v uplynulých letech sblížili, stali se skutečnými sousedy“. Přispěla k tomu i společná práce v mnoha oblastech každodenního života, která byla z prostředků EU podpořena.“
Mezi podpořené projekty patří projekt měst Hohenstein a Dolní Poustevna „Kašpárek – s Kašpárkem přes hranice“. Po rekonstrukci dvou budov loutkových divadel tak mohou být během česko-německých loutkových představení v mateřských a základních školách hravou formou odbourávány jazykové bariéry. Cílem projektu je kromě toho i rozvoj skupin mladého loutkohereckého dorostu. Budovy nabízejí místo i pro další česko-saské aktivity v oblasti umění, například pro dětský cirkus, který může tyto prostory využívat pro své zkoušky. Projekt je Evropskou unií podporován příspěvkem ve výši zhruba 826 000 Euro z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
 
V projektu „Řeka Labe – naše společné dědictví“ se společně angažují žáci v environmentálním vzdělávání. Středisko ekologické výchovy a etiky společně se Saskou zemskou nadací pro přírodu a životní prostředí (Sächsische Landesstiftung für Natur und Umwelt) připravilo projekt, který se mimo jiné soustřeďuje na odběr vzorků vody a jejich analýzu v mobilních laboratořích včetně vyhodnocování a porovnání situace vodních toků. Částkou ve výši zhruba 466 000 Euro jsou zároveň podporovány semináře
pro vyučující a vzdělávací programy.
 
Česká a saská říční policie spolupracuje v projektu „Společná hlídková činnost při krizových situacích“. Dotační prostředky Evropské unie ve výši zhruba 325 000 Euro umožnily každému subjektu pořízení člunů s návěsem a vlekem, které jsou nasazeny při společných cvičeních a hlídkách.
 
Již několik let spolupracují obce Hřensko a město Sebnitz, část Kirnitzschtal a jejich dobrovolní hasiči. V rámci prvního společného projektu bylo pro hasiče ve Hřensku v roce 2011 pořízeno zásahové hasicí a záchranné vozidlo. Hasiči z obou zemí kromě toho absolvovali cvičení pro mimořádné přeshraniční situace a setkali se v rámci vzdělávacích a volnočasových akcí. Projekt byl podpořen částkou ve výši zhruba 335 000 Euro. V následném projektu „Společně povodni navzdory povodni“ si pořídili hasiči městských částí města Sebnitz dvě vozidla pro dopravu hasičů a výstroj pro zásahy při povodních. Hasiči se setkávají na školeních, aby byli připraveni na přeshraniční pomoc v případě povodňových událostí. Do projektu nateče zhruba  165 000 Euro.
 
Rekonstrukci a obnově památkově chráněných budov se věnují spolek „AmbrossGut Schönbrunn“ e. V. a Národní památkový ústav v Ústí nad Labem v rámci projektu „Česko-saské oživení venkovského kulturního dědictví v Schönbrunnu a Zubrnicích“. Za pomoci více než dvou milionů Euro bylo možno v obou obcích obnovit celkem tři historicky cenné budovy. Ve dvou objektech v obci Schönbrunn našlo své útočiště  muzeum venkova a místnosti pro mezinárodní setkávání. Přenesený a citlivě upravený historický roubený dům v Zubrnicích patří do skanzenu, který návštěvníkům přibližuje především lidové umění a architekturu roubených staveb.
 
„Tyto projekty příkladně ukazují, čeho jsme v uplynulých letech v Programu Cíl 3/Ziel 3 dosáhli“, říká státní ministr Kupfer. „Díky každému z více než 200 podpořených projektů se nám podařilo udělat v regionech na obou stranách hranice v uplynulých letech výrazný krok kupředu. Mnoho Čechů a Sasů se poznalo a mluví dnes jedním společným jazykem – mimo jiné v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, v kultuře, v hospodářské sféře, v cestovním ruchu a dopravě a v policii a mezi záchranáři. Jsem rád, že v úspěchu Programu Cíl 3/Ziel 3 budeme moci pokračovat i během následujících let“. V květnu letošního roku podepsali náměstek ministra pro místní rozvoj Janeba a saský státní ministr životního prostředí Kupfer prohlášení o tom, že Česká republika a Svobodný stát Sasko chtějí dále spolupracovat i během dotačního období 2014 až 2020.  
 
Další informace k „Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ jsou dostupné na internetu na adrese www.ziel3-cil3.eu    .