Tiskové zprávy 2012

 
Zobrazuji články 71 až 80 z celkem 98

2. května 2012: Odbor veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR učinil další významný krok na cestě k elektronizaci veřejných zakázek. Pro Národní elektronický nástroj (NEN), jehož spuštění je plánováno na první ...

25. dubna 2012: Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 (dále MMZ), která představuje hlavní ...

25. dubna 2012: Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo údaje o počtu a objemu hypotečních úvěrů za 1. čtvrtletí 2012. Množství hypoték se blíží rekordnímu roku 2007, a co do objemu jej dokonce převyšuje. Celkově bylo za leden až ...

23. dubna 2012: Na základě rozhodnutí ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského byla 20. 4. 2012 v rámci programu Bezbariérové obce otevřena druhá výzva příjmu žádostí o dotace na rok 2012 z podprogramu Odstraňování bariér v ...

20. dubna 2012: V těchto dnech vrcholí přípravy novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Hlavním účelem této dílčí novely je zvýšení ochrany ...

13. dubna 2012: Na jednání Vlády ČR představil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský detailně rozpracovaný „Akční plán ke zlepšení řídícího a kontrolního systému pro strukturální fondy v ČR“. Dalším krokem je projednání tohoto ...

30. března 2012: Od 1.4.2012 začíná platit novela zákona o veřejných zakázkách. Schválené změny zpřísňují celý proces zadávacího řízení a přispívají tak významnou měrou k transparentnosti vynakládání veřejných prostředků v této ...

29. března 2012: Od počátku července letošního roku dojde k podstatné změně v zadávání veřejných zakázek. Od 1. 7. 2012 totiž odstartuje v ostrém režimu nový systém elektronických tržišť (e-tržišť) – efektivního nástroje pro ...

28. března 2012: Dnes na svém jednání Vláda ČR projednala „Akční plán ke zlepšení řídícího a kontrolního systému pro strukturální fondy v ČR“. Jedná se o dokument, který je součástí varovného dopisu Evropské komise, jenž v minulém ...

28. března 2012: Vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani ...

Zobrazuji články 71 až 80 z celkem 98

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven