Tiskové zprávy 2012

 
Zobrazuji články 61 až 70 z celkem 98

21. května 2012: Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE) pořádá ve dvouletém intervalu soutěž, do které jsou přihlášeny všechny obce ...

18. května 2012: Při pravidelné kontrole uveřejňování podle zákona o veřejných zakázkách bylo Ministerstvem pro místní rozvoj zjištěno, že ve Věstníku veřejných zakázek byly uveřejněny některé nadlimitní veřejné zakázky, které nebyly ...

17. května 2012: U příležitosti návštěvy předsedy vlády Státu Izrael Benjamina Netanjahu a dalších ministrů izraelské vlády se ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský setkal se svým protějškem ministrem pro výstavbu a bydlení ...

15. května 2012: MMR ČR jako poskytovatel dotace pro financování Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy požádalo řídící orgán tohoto operačního programu o zastavení proplácení veškerých projektů předložených žadatelem ...

10. května 2012: Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský schválil seznam akcí z programu Podpora bydlení pro rok 2012, které budou dotovány z prostředků státního rozpočtu. Celková částka na dotace v letošním roce dosahuje 463,0 mil ...

10. května 2012: Od 3. května 2012 začal fungovat nový systém e-tržišť. Prvním z e-tržišť, které v rámci nového systému elektronického zadávání veřejných zakázek úspěšně prošlo akceptačními testy, je e-tržiště „GEMIN“ od společnosti ...

9. května 2012: O titul "Vesnice roku 2012" soutěží celkem 278 obcí. Všechny přihlášené obce budou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postoupí za každý kraj vždy jedna obec, které bude udělena Zlatá stuha v ...

9. května 2012: Informace o zdrojích financování projektů, informace o příjemcích dotací, popisy projektů, jejich fotografie a umístění. Tyto a další informace o více než 9 000 finalizovaných projektech financovaných z evropských ...

4. května 2012: Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v souladu se svou kompetencí v oblasti politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor publikaci, vztahující se k problematice ...

4. května 2012: Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský schválil v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova celkem 531 projektů obcí v celkové výši 161 mil. Kč. Během výzvy bylo v pěti dotačních titulech přijato celkem 1641 žádostí ...

Zobrazuji články 61 až 70 z celkem 98

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven