Tiskové zprávy 2012

 
Zobrazuji články 31 až 40 z celkem 98
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 10

17. srpna 2012: MMR ČR v souladu se svými pravomocemi podalo trestní oznámení na majitelku BG Travel ve věci spáchání několika trestných činů a současně podalo i podnět České národní bance k provedení kontroly u pojišťovny Generali. ...

17. srpna 2012: Dne 1. 7. 2012 byla v Národní soustavě kvalifikací zveřejněna profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je autorizujícím orgánem pro tuto profesní kvalifikaci. MMR v souladu se ...

15. srpna 2012: MMR ČR navrhuje nový úřad s kompetencí, kterou v současné době z části vykonává MMR ČR (legislativa, elektronizace, metodika, oponentury k významným VZ), ale navíc s novými možnostmi kontrolovat vše, co předchází ...

26. července 2012: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc červen 2012.

25. července 2012: Cílem programu je podpořit zajímavé projekty ze tří oblastí, které svým zaměřením odpovídají činnosti resortu. Jedná se o ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj, dále podporu a ochranu veřejného zájmu na ...

25. července 2012: Z evidence MMR vyplývá, že za leden až červen 2012 bylo poskytnuto celkem 36 669 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 66,2 mld. Kč, což v porovnání se stejným obdobím roku 2011 znamená nárůst v počtu úvěrů o 4,9 % a ...

23. července 2012: Podle nejčerstvějších informací MMR ČR Evropská komise vyhodnotila kladně opatření, která Česká republika přijala v reakci na Akční plán ke zlepšení řídících a kontrolních mechanismů strukturálních fondů. Plnění ...

18. července 2012: MMR ČR vydalo novou metodiku k zadávání veřejných zakázek. Metodika vznikla v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dokument, který slouží jako ...

18. července 2012: Novým náměstkem pro řízení úřadu MMR ČR se stane Jiří Nováček. Vystřídá tak Michala Koláčka, který se dohodl s ministrem Kamilem Jankovským na ukončení svého působení na MMR ČR z osobních a rodinných důvodů k 31. 07. ...

18. července 2012: Řídící orgán Integrovaného operačního programu (IOP) vyhlásil 16. července 2012 Výzvu k předkládání žádostí do oblasti intervence IOP - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Zobrazuji články 31 až 40 z celkem 98
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 10

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven