Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Změna delegovaných činností v rámci ...

Změna delegovaných činností v rámci Integrovaného operačního programu

03.07.2012: Praha, 2. července 2012: S platností od 1. 7. 2012 došlo v Integrovaném operačním programu (IOP) ke změně některých delegovaných činností. Z Ministerstva vnitra ČR (zprostředkující subjekt IOP) přechází na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán IOP) a Centrum pro regionální rozvoj ČR zodpovědnost za administraci projektů ICT v územní veřejné správě a projektů k zajištění bezpečnosti obyvatel České republiky.

Změna souvisí s tzv. oblastmi intervence 2.1 (Zavádění ICT v územní veřejné správě) a 3.4 (Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik), ve kterých jsou příjemci dotací kraje, obce a organizační složky státu jako útvary Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.

Změna je realizována na základě závěrů 9. zasedání Monitorovacího výboru IOP a dohody mezi ministrem vnitra a ministrem pro místní rozvoj. Tyto oblasti oblasti intervence představují cca 21 % alokace celého Integrovaného operačního programu.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které vykonává roli Řídícího orgánu IOP, očekává od této změny zrychlení administrace a čerpání v rámci Integrovaného operačního programu.

 

Pro příjemce se z hlediska vyplacení dotace a realizace projektu nic nemění, kontaktní osobou pro ně nadále zůstává Centrum pro regionální rozvoj ČR.

 

Aktualizované Příručky pro žadatele a příjemce včetně příloh jsou zveřejněny na webových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop, www.osf-mvcr.cz     a www.crr.cz    . Další informace o  projektech financovaných z IOP získáte na www.kvalitazivota.eu    .

 

Dne 10. 7. 2012 se uskuteční od 10.00 hod v hotelu Barceló Praha, Na Strži 32, Praha 4 seminář pro příjemce, kde budou příjemcům představeny a vysvětleny veškeré změny.