Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Výzva k předkládání žádostí na zlepšení ...

Výzva k předkládání žádostí na zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

18.07.2012: Řídící orgán Integrovaného operačního programu (IOP) vyhlásil 16. července 2012 Výzvu k předkládání žádostí do oblasti intervence IOP - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.
Výzva umožňuje městům s počtem obyvatel dvacet tisíc a více rozšířit bud stávající zóny v Integrovaných plánech rozvoje města (IPRM) realizovaných v IOP, nebo vytvořit zónu IPRM zcela novou, a to za účelem využití prostředků z finančního nástroje Jessica, jehož pilotní odzkoušení se bude v rámci IOP realizovat ještě ve stávajícím programovém období.

Zájemci o zvýhodněný úvěr na podporu regenerace bytových domů budou moci díky tomuto novému finančnímu nástroji využít více jak 600 mil. Kč. Zájemci z řad měst mohou své žádosti o rozšíření zóny IPRM, popřípadě vytvoření zcela nové zóny, podávat do 17. prosince 2012. Plný text výzvy je k dispozici na www.strukturální-fondy.cz/iop    .