Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Výroční konference Integrovaného ...

Výroční konference Integrovaného operačního programu (IOP).

17.09.2012: V Nové radnici v Ostravě byla zahájena výroční konference Integrovaného operačního programu (IOP) na téma Podoby sociální integrace podporované EU. Přednášky se zaměří na aspekty sociální integrace, jako je transformace azylových zařízení, podpora sociálního podnikání nebo začleňování sociálně vyloučených skupin lidí do společnosti. Dvoudenního programu se zúčastní odborníci na sociální integraci jak z České republiky, tak ze zahraničí. Mezi hosty jsou zástupci akademické, státní i nevládní neziskové sféry.
„Sociální integrace zaujímá významné místo podpory v Integrovaném operačním programu a stále jsou zde možnosti získat finanční dotaci na nové projekty. Z tohoto důvodu jsme ji zvolili také ústředním tématem konference,“ vysvětluje 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, proč bylo vybráno toto mimořádně aktuální téma.

Bude tak možné slyšet názory paní Anny Šabatové, známé disidentky a bývalé zástupkyně ombudsmana, nebo britské odbornice na problematiku transformace sociálních zařízení Georgette Mulheir. "Otázkám sociální integrace se věnují i jiné operační programy Evropské unie. Jedná se například o operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost nebo Lidské zdroje a zaměstnanost, který také doplňuje aktivity IOP v Integrovaných plánech rozvoje měst v sociálně vyloučených lokalitách," doplňuje Daniel Braun.

Hostitelským městem výroční konference je Ostrava. „Začleňování sociálně vyloučených skupin lidí do společnosti je jedním z našich prioritních cílů. V této oblasti se podobně jako jiná velká města potýkáme s řadou problémů, které se snažíme postupně řešit. Nicméně úspěšně realizujeme projekty podporované v tomto smyslu z Integrovaného operačního programu. Před časem jsme odstartovali program Sociální inkluze, který je koncipován do roku 2020. Jeho hlavním smyslem a cílem je přispět k lepšímu vzájemnému soužití všech občanů města,“ konstatoval primátor Ostravy Petr Kajnar.

O konkrétních programech hovoří náměstek primátora Martin Štěpánek: „Od roku 2009 běží projekt Budoucnost Vítkovic spolufinancovaný z Integrovaného operačního programu, který je zaměřen na regeneraci bytových domů, úpravu ploch a komunikací v území se silnou koncentrací negativních vlivů.“

Účastníci se mohou zúčastnit i odpoledních workshopů a navštívit jeden z úspěšných projektů IOP – Mléčný bar NAPROTI. Ve večerních hodinách si prohlédnou nově otevřený těžební areál Dolních Vítkovic, který byl opraven také z prostředků IOP. Zpestřením je i trh nevládních organizací v předsálí konference.

„Snažili jsme se připravit co nejpestřejší program, aby zde byly zastoupeny nejrůznější pohledy a názory na sociální integraci. Soustředili jsme se na transformaci sociálních zařízení, sociální podnikání a integraci v romských lokalitách, které IOP podporuje také,“ doplňuje Lumíra Kafková ředitelka Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu.

Konferenci určenou odborníkům, ale i široké veřejnosti pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s magistrátem města Ostravy a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Akce skončí 20. září v odpoledních hodinách.

Že Integrovaný operační program umí nabídnout řadu smysluplných projektů, dokázaly i předchozí ročníky konference věnované například bezpečnosti, kultuře a dalším tématům, které program podporuje.

Více informací ke konferenci naleznete v novinkách na webových stránkách Integrovaného operačního programu: www.strukturalni-fondy.cz/IOP    .