Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > V podprogramu Cestování dostupné všem se ...

V podprogramu Cestování dostupné všem se letos rozdělí přes 32 mil.Kč

22.05.2012: Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský schválil seznam žádostí navržených k poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 2012, které budou financovány z prostředků státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly rozděleny v rámci podprogramu Cestování dostupné všem mezi 18 žádostí v celkové výši 32,675 mil. Kč.
Na realizaci Programu bylo pro rok 2012 vyčleněno 60 mil. Kč ze státního rozpočtu. Tato výše prostředků však byla z důvodu povinnosti vázání finančních prostředků rozpočtu výdajů na rok 2012 (dle UV č. 178/2012 ze dne 21. 3. 2012) snížena o 25 mil. Kč.

Do podatelny ministerstva bylo v řádném termínu doručeno do daného podprogramu programu celkem 64 žádostí. Celkové náklady žádostí, na něž byly předloženy žádosti o dotaci, byly přes 206 mil. Kč, z toho celková výše požadované dotace tvořila 99 mil. Kč.

Žádosti byly posouzeny a hodnoceny v souladu se Zásadami pro žadatele daného podprogramu a následně byly hodnotitelskou komisí žádosti, které byly formálně správně, obsahovaly povinné náležitosti a dosáhly nejlepšího bodového ohodnocení, byly panu ministrovi doporučeny ke schválení.

Cílem podprogramu je tvorba nových produktů domácího cestovního ruchu ve vztahu k sociálnímu cestovnímu ruchu včetně marketingové podpory nově vytvořených produktů domácího cestovnímu ruchu ve vztahu k sociálnímu cestovnímu ruchu.

Celkový přehled schválených a náhradních žádostí je k nahlédnutí zde    .