Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > První výsledky šetření ubytovacích ...

První výsledky šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu

05.11.2012: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ukončilo první fázi plošného statistického šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu na území ČR. Výsledkem jsou informace o jejich celkovém počtu a struktuře v členění dle krajů, jednotlivých kategorií a podle kapacitních údajů. Významné jsou i údaje o kapacitách ubytovacích zařízení - počet pokojů, počet lůžek, případně i počet míst pro stany a karavany.
Hlavním cílem tohoto šetření bylo komplexní zmapování rozsahu, struktury a kapacity ubytovacích zařízení cestovního ruchu na území České republiky. Jednalo se o vytvoření přehledu v sektoru individuálního ubytování (tj. zařízení s méně než 5 pokoji nebo méně než 10 lůžky), který u nás nebyl v posledních letech dostatečně zmapován. Došlo také k doplnění registru hromadných ubytovacích zařízení, který spravuje Český statistický úřad pro potřeby pravidelného šetření o návštěvnosti těchto zařízení tuzemskými a zahraničními hosty.

Terénním průzkumem nejen v turisticky atraktivních lokalitách, ale na celém území ČR, bylo zjištěno, že ubytovací služby komerčního charakteru u nás nabízí více než 20 tis. subjektů. Nejvyšší počet ubytovacích zařízení byl v absolutní výši vyšetřen v Jihočeském kraji (13,3 % z celkového počtu), následoval kraj Královéhradecký a Liberecký (shodně 10,2 %), kraj Jihomoravský (9,0 %) a Středočeský (8,6 %). Relativně k počtu obyvatel byla nejvyšší hustota ubytovacích zařízení v Libereckém kraji, dále v Jihočeském a Královéhradeckém kraji.

V celkovém počtu lůžek se na prvním místě umístilo hlavní město Praha (12,5 % z celkového počtu), druhým v pořadí byl Jihočeský kraj (10,9 %) a třetím kraj Královéhradecký (9,3 %). V relativním počtu lůžek k počtu obyvatel byla nejvyšší lůžková kapacita vyšetřena v Karlovarském kraji, následují kraje Liberecký a Jihočeský.

Nejvíce míst pro stany a karavany vykazuje Jihočeský kraj (20,8 % z celkového počtu), následuje kraj Středočeský (17,1 %) a na třetím místě se umístily shodně kraje Plzeňský a Liberecký (8,1 %).

Porovnáme-li jednotlivé kategorie ubytovacích zařízení, nepřekvapí, že největší koncentrace hotelů 4* a 5* je v Praze, rozmístění kempů zase nejvíce kopíruje vodní toky významné pro vodácké sporty včetně přehradních nádrží. Individuální zařízení (chaty, chalupy a turistické ubytovny) jsou nejvíce koncentrovány v horských pásmech a v jižních Čechách.

Na terénní fázi šetření ubytovacích zařízení bude ještě v tomto roce navazovat druhá - poštovní - fáze dotazování realizovaná v rámci programu statistických zjišťování, prostřednictvím které budou získaná data nejen ověřena, ale navíc budou získány další podrobnější údaje o charakteru a využití ubytovacích zařízení. Po ukončení a zpracování této fáze šetření budou v příštím roce zveřejněny výsledky v celostátním a krajském členění.

Šetření bylo realizováno na základě výběrového řízení společností Incoma GfK v rámci projektu „Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu“ financovaného z Integrovaného operačního programu (IOP).