Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Představitelé V4 a Slovinska přijali ...

Představitelé V4 a Slovinska přijali společnou deklaraci k vyjednávání evropských předpisů pro obdob

12.10.2012: Katovice, Polsko: Představitelé zemí Visegrádské skupiny a Slovinska se setkali v polských Katovicích, aby jednali o nové podobě politiky soudržnosti. Zástupci pěti zemí neformálně debatovali o nastavení pravidel této významné evropské politiky v letech 2014-20. Na závěr přijali společnou deklaraci, která bude prezentována během jednání Rady EU pro obecné záležitosti příští týden v Lucemburku.
V současnosti v Evropské unii i jednotlivých členských státech probíhá intenzivní příprava na realizaci programů a projektů v příštím období. Ministerstvo pro místní rozvoj, jako koordinátor politiky soudržnosti v podmínkách České republiky, klade při těchto přípravách důraz na spolupráci se skupinou zemí V4 a Slovinska, která se stala respektovanou partnerem evropských institucí a daří se jí prosazovat společné náměty i na úrovni celé EU.


Evropské fondy mají velký význam pro růst i pro zvyšování konkurenceschopnosti a politika soudržnosti je tudíž právem v centru pozornosti vyjednávání o podobě příštího sedmiletého finančního rámce EU. Má své poslání, které spočívá ve vyrovnávání rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Tohoto cíle lze nejefektivněji dosáhnout zaměřením se zejména na méně rozvinuté státy a regiony. Na jednání jsme zdůraznili, že pro včasný start čerpání je nezbytné rychle najít kompromis mezi členskými státy, Evropskou komisí a Evropským parlamentem, který povede k co nejjednodušímu využívání fondů EU
, řekl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, který vedl delegaci České republiky.

Neformální setkání, které proběhlo na pozvání polské ministryně regionálního rozvoje Elżbiety Bieńkowské, bylo završeno přijetím společné deklarace, která obsahuje společné pozice zemí V4 a Slovinska k otázkám přípravy budoucích operačních programů, řízení i dalšího procesu vyjednávání s Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Zástupci těchto evropských institucí se jednání rovněž zúčastnili.

Společné závěry bude Polsko jako současná předsedající země skupiny V4 prezentovat na nejbližší říjnové Radě pro obecné záležitosti všem 27 zemím EU.

Soubory ke stažení