Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Oznámení k úpadku CK WORLD TRAVEL, a.s.

Oznámení k úpadku CK WORLD TRAVEL, a.s.

27.09.2012: Ve středu 25. 9. 2012 ve večerních hodinách vyhlásila úpadek CK WORLD TRAVEL, a. s., Klatovská 18, 301 00, Plzeň, IČO: 25214667. Tato cestovní kancelář se dostala do finančních problémů a v současnosti není schopná uhradit svoje závazky vůči svým klientům a dodavatelům služeb. CK WORLD TRAVEL, a. s. má pro případ úpadku řádně uzavřenou platnou Pojistnou smlouvu s Union pojišťovnou.
Union pojišťovna zabezpečí pro všechny klienty CK WORLD TRAVEL, a. s., kteří se momentálně nacházejí v zahraničí, dopravu zpět do České republiky a učiní vše potřebné k tomu, aby dopady pro klienty CK byly co nejmenší. V současné době dle našich informací Union pojišťovna spolu s přepravními společnostmi zajišťuje bezproblémový návrat klientů do České republiky.

Union pojišťovna dále vyzývá všechny klienty CK WORLD TRAVEL, a. s., kteří mají zakoupený zájezd u této cestovní kanceláře, ale dosud z důvodu vyhlášení úpadku nevycestovali, aby na základě pojistných podmínek písemně vznesli u Union pojišťovny nárok na pojistné plnění, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne, ve kterém měl být zájezd dle cestovní smlouvy ukončen .

O pojistné plnění mohou poškození klienti CK WORLD TRAVEL požádat vyplněním formuláře Hlášení pojistné události, který najdou na webových stránkách Union pojišťovny www.unionpojistovna.cz    . Případně mohou kontaktovat Zákaznickou linku Union pojišťovny na tel. čísle +420 844 111 211, v případě volání ze zahraničí na telefonním čísle +421 220 811 811, a požádat o zaslání formuláře poštou nebo faxem. Řádně vyplněný formulář, spolu s požadovanými doklady (cestovní smlouva uzavřená s CK a doklad o uhrazení zálohy na zájezd, nebo ceny zájezdu) je třeba zaslat na adresu Union pojišťovny do 2 měsíců ode dne, ve kterém měl být zájezd skončený podle cestovní smlouvy.

Vyplněný formulář spolu s výše uvedenými doklady je třeba zaslat na adresu:

Union poisťovňa, a. s.
Odbor likvidácie poistných udalostí
Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
Slovenská republika

respektive na korespondenční adresu:

Union poisťovňa, a. s., pobočka pro Českou republiku
Španělská 2
120 00 Praha 2
Česká republika