Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Odborníci na budoucnost kohezní politiky ...

Odborníci na budoucnost kohezní politiky „ladili noty“ na MMR

19.10.2012: Jak se bude čerpat z evropských fondů po roce 2013, to je téma, které aktuálně zaměstnává všechny členské státy i samotné instituce Evropské unie. České vyjednávání s Evropskou komisí (EK) bude zahájeno již v listopadu, kdy její zástupci přijedou do Prahy představit svůj poziční dokument. I proto se dnes na půdě ministerstva pro místní rozvoj konal kulatý stůl, kde se neformálně jednalo zejména o evropských aspektech přípravy na budoucí programové období.
MMR se na nové programové období připravuje již zhruba dva roky. Proces se zintenzivnil v posledních měsících v souvislosti se zrychleným vývojem vyjednávání budoucích evropských nařízení pro oblast politiky soudržnosti v evropských institucích. Dnešní setkání u kulatého stolu s názvem Kohezní politika 2014-2020 bylo příležitostí, jak na úrovni České republiky „ladit noty“, abychom měli před zahájením vyjednávání s EK jasnou představu o našich cílech a prioritách při projednávání pravidel pro kohezní politiku v příštím programovém období. V přínosné diskuzi zaznělo mnoho důležitých sdělení pro další vyjednávání. „Diskuse kolem kulatého stolu byla mimořádně užitečná pro další evropské vyjednávání o pravidlech využívání strukturálních fondů,“ sdělil 1. náměstek ministra Daniel Braun. „Zcela jednoznačně zaznívala shoda na klíčových oblastech typu uznatelnosti DPH, potřeby koncentrace na skutečné priority, míry spolufinancování či postoje k financování páteřních infrastruktur.“ Kulatého stolu se zúčastnil místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, zástupci Výboru regionů, zástupci ministerstev, krajů a samospráv a experti na evropskou politiku z akademické i soukromé sféry. „Česká republika musí postavit proti sobě co chce a co může financovat,“ sdělil na závěr kulatého stolu Oldřich Vlasák. „Z diskuse si beru mnoho podnětných věcí, které při jednání v Evropském parlamentu využiji.“

Dánskému předsednictví se v první polovině tohoto roku podařilo předběžně uzavřít některé důležité tematické bloky balíčku nařízení EU. Současné kyperské předsednictví se chce pokusit předběžně uzavřít i ty zbývající. Zároveň bude brzy do hry vtažen Evropský parlament. MMR se snaží tento aspekt zohlednit a věnuje velkou pozornost jeho zapojení do vyjednávání na evropské úrovni vč. spolupráce se zeměmi V4. Při formování detailů nového programového období MMR zároveň zapojuje nejrůznější partnery v ČR a bere v úvahu potřeby budoucího rozvoje České republiky. Výsledkem této snahy je klíčový materiál MMR koncipovaný jako podklad pro „Dohodu pro partnerství“ obsahující návrh budoucích operačních programů, který již prošel připomínkovým řízením ostatních resortů. Po zapracování jejich připomínek bude materiál předložen Vládě ČR.