Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > O fondech EU stručně a pozitivně.

O fondech EU stručně a pozitivně.

25.10.2012: Na potřebě zviditelnění pozitivních přínosů evropských fondů v České republice i zlepšení informování o nich se shodli účastníci Řídícího a koordinačního výboru (ŘKV), který v Praze uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Jednání se zúčastnili zástupci Evropské komise (EK), orgánů zodpovědných za čerpání fondů EU, krajů, neziskového sektoru i sociální a hospodářští partneři.
"Nyní jsou viditelné zejména negativní aspekty čerpání, zatímco výrazné přínosy kohezní politiky pro Českou republiku zůstávají stranou,“ uvedl na jednání zástupce Generálního ředitelství pro regionální politiku EK (DG Regio) Jack Engwegen, podle kterého by se pozornost měla soustředit na podporu informování o úspěšných projektech a celkových pozitivních dopadech kohezní politiky na konkurenceschopnost ČR. Právě na větší publicitu fondů EU se soustředí aktuální informační aktivity MMR, jako například soutěž pro studenty středních škol „Navrhni projekt“, která usiluje o zvýšení povědomí u budoucích žadatelů.

J. Engwegen, který má v rámci DG Regio na starosti čerpání fondů v České republice, také zdůraznil nutnost přijetí zákona o státní službě. Přítomní se shodli, že zákon by přispěl k vytvoření stabilního prostředí, které je nezbytné pro úspěšnou realizaci všech operačních programů.

V debatě účastníků ŘKV zazněla obava z diskontinuity při koordinaci využívání evropských fondů. Klíčové je podle nich poučit se ze současných slabin a pokračovat v zahájených přípravách se stabilním týmem.

Na setkání MMR prezentovalo aktuální stav využití strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR. Českým příjemcům podpory bylo vyplaceno přes 363 miliard korun, což přestavuje téměř polovinu dostupné alokace ČR. Finanční objem schválených projektů pak dosahuje 78,1 procenta této alokace. Certifikované prostředky (ověřené Evropskou komisí k proplacení) přestavují více než 150 miliard korun, tedy 19,3 procenta alokace. Za poslední měsíc bylo nově certifikováno 11,8 miliardy korun. NOK predikuje další nárůst certifikace v nadcházejících měsících také proto, že proplácení z rozpočtu Evropské komise bylo v uplynulých týdnech obnoveno v OP Doprava, OP Životní prostředí a v přeshraničním OP ČR-Polsko. Počet operačních programů s pozastaveným proplácením se tak snížil z osmi na pět.