Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Ministři pro regionální rozvoj ...

Ministři pro regionální rozvoj diskutovali nové prvky budoucí politiky soudržnosti

06.11.2012: V kyperské Nicosii se sešli ministři EU, do jejichž kompetence patří regionální rozvoj a politika soudržnosti. Neformální jednání připravil Kypr jako stávající předsednická země EU, který zdůraznil, že neformální setkání se koná v době charakterizované dopady krize a zároveň v klíčovém období, kdy se vyjednává o víceletém finančním rámci 2014-2020 včetně právního rámce a pravidel pro budoucí politiku soudržnosti.
Tématem setkání byla především efektivita a řízení politiky soudržnosti v příštím programovém období. Ministři diskutovali o jasnějším tématickém zaměření budoucích programů reagujících na hlavní výzvy EU a na rozvojové potřeby každého členského státu a regionu, které povedou k efektivnímu využití prostředků z EU. Debata se soustředila na nové prvky evropských fondů a jejich budoucí realizace, které by zajistily zvýšení kvality života občanům EU a konkurenceschopnosti jednotlivých členských států a zároveň tak celé EU. Během pracovního oběda ministři diskutovali o řízení politiky soudržnosti na úrovni EU.

Česká delegace, kterou vedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, ve svém vystoupení zdůraznila, že je potřeba se zaměřit na méně priorit, ale zároveň najít rovnováhu mezi flexibilitou a zlepšením kontrol tak, aby fondy EU byla schopna jak Česká republika, tak další členské země EU efektivně využít. Češi také vyjádřili podporu kyperskému předsednictví v úsilí o uzavření diskuse o nařízeních EU v rámci Rady EU ještě v tomto kalendářním roce tak, aby po dokončení vyjednávání s Evropským parlamentem mohla být zahájena realizace nových programů a projektů od počátku roku 2014.