Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Ministr Jankovský diskutoval se starosty ...

Ministr Jankovský diskutoval se starosty o možnostech revitalizace a nového využití bývalých vojensk

01.06.2012: V rámci návštěvy Plzeňského a Karlovarského kraje si ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský prohlédl některé vojenské areály a společně se starosty jednotlivých obcí diskutoval o možnostech revitalizace a nového využití bývalých vojenských objektů.
„Nové využití bývalých vojenských areálů vyžaduje vynakládání značných částek z rozpočtů obcí na úpravy a přestavby majetku k jeho zapojení do rozvoje obcí,“  řekl ministr Jankovský. „Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Národního dotačního programu podporuje obce, které mají na svém území a ve svém majetku bývalé vojenské areály. Ne všechny projekty však mohou být uspokojeny,“ dodává ministr.

Podprogram „Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů“ umožňuje nové využití bývalých vojenských areálů, přispívá na úpravy objektů a ploch k novému využití pro poskytování služeb ve veřejném zájmu nebo pro potřeby rozvoje podnikání. Státní podpora je poskytována jako systémová dotace až do výše 75 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce v daném roce.

Z Plzeňského kraje bylo v roce 2011 doručeno sedm žádostí za 54 mil. Kč, z nichž čtyři žadatelé čerpali dotaci celkem ve výši 12 mil. Kč (jednalo se o obce Strašice, Stříbro, Sušice, Plzeň). V roce 2012 bylo doručeno na MMR sedm žádostí, jedna byla schválena k čerpání částečné dotace (Stříbro) a šest náhradníků čeká na případné uvolnění dalších finančních prostředků (zbytek dotace Stříbro, a dále Rokycany, Strašice, Dobřany, Sušice, Holýšov).

Z Karlovarského kraje přišly v roce 2011 dvě žádosti za 14 mil. Kč, obě byly uspokojeny (jednalo se o obce Velká Hleďsebe, Mariánské Lázně). V roce 2012 byly doručeny na MMR tři žádosti, jedna byla schválena jako náhradník (Ostrov) a dvě k čerpání dotace (obce Krásná, Velká Hleďsebe).

Celkem bylo v roce 2011 na podprogram „Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů“ vyčleněno 180 mil. Kč. Na MMR bylo doručeno 52 žádostí a 38 z nich bylo uspokojeno. V letošním roce 2012 je k dispozici 114 mil. Kč, MMR obdrželo 62 žádostí a disponibilní finanční prostředky umožní čerpání dotace 20 obcím. Dalších 30 obcí je v seznamu náhradníků.

Hodnocení předložených žádostí provádí hodnotitelská komise na základě poměru výše předpokládaných investičních nákladů akce k výši rozpočtu obce, míry nezaměstnanosti v regionu, regionálního dopadu zamýšleného investičního záměru a umístění obce v rámci regionů se soustředěnou podporou státu (viz usnesení vlády č. 141/2010 ze dne 22.února 2010).