Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Ministerstvo pro místní rozvoj vydražilo ...

Ministerstvo pro místní rozvoj vydražilo rekreační objekt v Orlických horách.

18.06.2012: Úspěšně dnes proběhla dobrovolná veřejná dražba nepotřebného nemovitého majetku Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Nový majitel za rekreační objekt „Jakub“ v Deštné v Orlických horách zaplatí cenu 2 420 000,-Kč, která převyšuje stanovenou výši znaleckým posudkem.
Touto dobrovolnou veřejnou dražbou MMR opětovně ukázalo, že je možné transparentně, efektivně a rychle zhodnotit nepotřebný státní majetek. Navíc se podařilo v době převisu nabídky nad poptávkou dosáhnout prodeje za tržní cenu objektu.

Výhodou dražby podle zákona je objektivní zjištění tržní ceny, rychlost a omezení jakéhokoli vyjednávacího prostoru mezi kupujícím z řad soukromé sféry a prodávajícím úřadem veřejné správy.

Základní údaje o dražbě:
Nejnižší podání: 2 400 000,- Kč,
Vydražená částka: 2 420 000,- Kč

Předmětem dražby byl následující soubor věcí nemovitých:
budova č.p. 27 (rodinná rekreace) postavená na pozemku p.č. St. 615,
pozemek p.č. St. 615 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 274 m2,
pozemek p.č. 1136/4 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 657 m2,
pozemek p.č. 1136/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 1145 m2,
pozemek p.č. 1136/6 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 345 m2,
pozemek p.č. 1137/1 (ostatní plocha – neplodná půda), o výměře 154 m2,
pozemek p.č. 1137/2 (ostatní plocha – neplodná půda), o výměře 127 m2

Vše zapsáno na listu vlastnictví č. 457 pro katastrální území a obec Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou.