Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Ministerstvo pro místní rozvoj sbíralo ...

Ministerstvo pro místní rozvoj sbíralo zkušenosti s resortními systémy centralizovaného zadávání

04.07.2012: Na konci minulého týdne se na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR ČR) uskutečnil workshop na téma Resortní systémy centralizovaného zadávání. Celodenní setkání, jehož se zúčastnilo na 50 zástupců ústředních orgánů veřejné správy, které mají za povinnost centralizovaně zadávat, mělo za cíl vzájemnou výměnu zkušeností a získání informací, v čem je pro jednotlivé resorty tento systém největší úsporou a kde očekávají od MMR ČR ještě další metodickou podporu.

Zkušenosti se zaváděním centralizovaného zadávání prezentovali kromě Ministerstva pro místní rozvoj také zástupci Ministerstva vnitra, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ministerstva průmyslu a obchodu či Ministerstva obrany. Dalším diskutovaným tématem pak bylo např. vyhodnocování resortních systémů centralizovaného zadávání včetně výpočtu úspor na základě metodiky připravené MMR ČR. Výstupy z workshopu budou zpracovány do publikace, kterou MMR ČR poskytne zájemcům v elektronické formě ke stažení na Portále o veřejných zakázkách a koncesích. V tištěné podobě bude publikace k dispozici na seminářích k tématu elektronizace veřejných zakázek pořádaných MMR ČR.

Prostřednictvím centrálního zadavatele v rámci resortního systému centralizovaného zadávání musí
od
1. července 2012 postupovat při zahájení zadávacího řízení na nákup komodit uvedených v resortním seznamu komodit ústřední orgány státní správy, které mají alespoň dvě podřízené organizace. Vláda zároveň stanovila tzv. Minimální povinný seznam komodit, které musí být prostřednictvím centralizovaného zadávání VZ povinně nakupovány. Do tohoto seznamu spadá např. elektrická energie, plynná paliva, telekomunikační služby, kancelářská technika a zařízení, počítače a stroje na zpracování dat, osobní vozidla, bezpečnostní služby, nábytek a kancelářské potřeby.

Zavedení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek je v rámci zvyšování transparentnosti a efektivity státní správy jedním z hlavních úkolů vlády Petra Nečase. Výsledkem proměny systému zadávání veřejných zakázek bude nejen vyšší efektivita a transparentnost, ale přinese s sebou navíc i další pozitivum v podobě značných úspor.

 

Co jsou Resortní systémy centralizovaného zadávání

Resortní systémy centralizovaného zadávání veřejných zakázek (dále jen RS CZ) je iniciativa MMR ČR realizovaná současně s projektem NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek). Je to soustava zadávacích postupů a pravidel v rámci jednoho resortu. Cílem RS CZ je, aby zadavatelé spadající do jednotlivých resortů ústředních orgánů státní správy (ÚOSS) mohli nakupovat dodávky, služby a případně i vybrané stavební práce (tj. komodity) od nebo prostřednictvím centrálního zadavatele (tj. centrálního nákupního subjektu). Hromadnými objednávkami dojde k finančním i personálním úsporám a ke zpřehlednění nákupů u jednotlivých komodit. Centralizované zadávání tak umož snížení finančních, personálních a časových nákladů na obstarávání zboží, služeb a stavebních prací při zachování kvality dodaných komodit. Zároveň standardizuje kvalitu plnění předmětu veřejné zakázky napříč celým resortem.

Centralizace zadávacích řízení je úzce spjata s elektronizací zadávacích postupů - díky ní bude moci centrální zadavatel efektivně a transparentně realizovat zadávací řízení pro pověřující zadavatele. Vhodným nástrojem pro centralizované zadávání VZ bude Národní elektronický nástroj (NEN), který představuje ideální informační podporu pro ustanovené systémy centralizovaného zadávání VZ a obsahuje klíčové funkce pro fungování celého systému. Jeho spuštění je připravováno na první čtvrtletí roku 2013.

Více informací o RSCZ lze najít na Portále o veřejných zakázkách na adrese www.portal-vz.cz.