Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF / FS a národních zdrojů za měsíc září 2012.

23.10.2012: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc září 2012.
Od počátku programového období k 3. říjnu 2012 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 88 601 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 315,6 mld. Kč. To představuje 169,0 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. ŘO a ZS OP doposud vydaly 38 778 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 617,9 mld. Kč, což činí 79,4 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 369,4 mld. Kč, tedy 47,5 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 162,4 mld. Kč, což je 20,9 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.