Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF / FS a národních zdrojů za měsíc listopad 2012.

20.12.2012: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc listopad 2012.
Od počátku programového období k 5. prosinci 2012 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 91 355 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 335,4 mld. Kč. To představuje 169,9 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 39 821 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 639,4 mld. Kč, což činí 81,3 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 388,9 mld. Kč, tedy 49,5 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 221,3 mld. Kč, což je 28,2 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Kompletní měsíční monitorovací zpráva je k dispozici v tomto odkazu.