Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc srpen 2012

25.09.2012: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc srpen 2012.
Od počátku programového období k 5. září 2012 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 87 294 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 295,2 mld. Kč. To představuje 166,1 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. ŘO a ZS OP doposud vydaly 38 219 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 608,8 mld. Kč, což činí 78,1 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 363,1 mld. Kč, tedy 46,6 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 150,5 mld. Kč, což je 19,3 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Stručný přehled čerpání za měsíc srpen 2012    

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2012    
 
Stav plnění pravidla n+3 / n+2    
 
Hodnocení naplňování cílů NSRR