Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 200 (2)

31.08.2012: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc červenec 2012.
Od počátku programového období k 3. srpnu 2012 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 83 869 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 260,9 mld. Kč. To představuje 160,2 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. ŘO a ZS OP doposud vydaly 37 580 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 601,6 mld. Kč, což činí 76,4 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 355,3 mld. Kč, tedy 45,1 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 141,1 mld. Kč, což je 17,9 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Stručný přehled čerpání naleznete zde.

Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červenec naleznete zde.

Integrované plány rozvoje měst