Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 200 (1)

26.07.2012: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc červen 2012.
Od počátku programového období k 4. červenci 2012 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území ČR podáno 82 791 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 252,7 mld. Kč. To představuje 156,7 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. ŘO a ZS OP doposud vydaly 36 943 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 593,6 mld. Kč, což činí 74,3 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 348,3 mld. Kč, tedy 43,6 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 137,1 mld. Kč, což je 17,2 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Stručný přehled čerpání naleznete zde.    

Kompletní měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen naleznete zde.
    

Další informace o aktuálním stavu čerpání strukturálních fondů naleznete zde.