Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF / FS a národních zdrojů za měsíc říjen 2012.

29.11.2012: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc říjen 2012.
Od počátku programového období k 7. listopadu 2012 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 89 898 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 323,7 mld. Kč. To představuje 169,3 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. ŘO a ZS OP doposud vydaly 39 332 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 635,0 mld. Kč, což činí 81,2 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 381,4 mld. Kč, tedy 48,8 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 195,8 mld. Kč, což je 25,0 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.