Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–20

27.06.2012: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc květen 2012.
Ze stručného přehledu čerpání     na úrovni Národního strategického referenčního rámce (NSRR) je zřejmé, že od počátku programového období k 6. červnu 2012 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 80 880 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 241,0 mld. Kč. To představuje 155,4 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. ŘO a ZS OP doposud vydaly 36 226 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 586,3 mld. Kč, což činí 73,4 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 341,1 mld. Kč, tedy 42,7 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 140,3 mld. Kč, což je 17,6 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Aktuální MMZ za měsíc květen 2012 naleznete zde    .

Současně upozorňujeme na speciální kapitolu „Inovace v podnikání spolufinancované z ERDF a národních zdrojů"    . Analýza je zaměřena na stav plnění dvou indikátorů mapujících inovační projekty realizované v OP Podnikání pro inovace a OP Praha–Konkurenceschopnost. Jde o indikátory „Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací“ a „Vynálezy a udělené patenty - počet přihlášek“. Analýza je zaměřena na vyhodnocení plnění těchto indikátorů, dále subjekty (příjemce), kteří realizují inovační projekty, včetně jejich příspěvku k plnění vybraných indikátorů, a také na územní rozložení inovačních aktivit na území Česka.

Další související informace naleznete zde    :