Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Mapy nájemného mají nové aktuální údaje

Mapy nájemného mají nové aktuální údaje

02.11.2012: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) aktualizuje Mapy nájemného o města, kde dochází ke konci regulace k 31.12.2012. Od 1.1.2013 bude nájemné deregulované na celém území ČR. Doposud deformovaný trh tak postupně nastolí rovnovážnou výši tržního nájemného.
Na základě vyhodnocení pilotního projektu „mapa nájemného“ z prvního kola deregulace, bylo rozhodnuto, že na webu MMR ČR, budou doplněny údaje za Prahu a další města, ve kterých končí k 31.12.2012 regulované nájemné (dle zákona č. 107/2006 Sb). Konečný termín zveřejnění údajů je 30.11. 2012.

V Mapě nájemného lze najít informativní údaje o výši obvyklého nájemného podle odhadu soudních znalců. Celkem do konce listopadu přibudou údaje za 30 obcí. U některých z nich bude poskytnuta informace o obvyklém nájemném i za jejich části. Jedná se o tzv. cenové oblasti města, tvořené seskupením katastrálních území. Pro každou obec či cenovou oblast bude v mapě nájemného zveřejněn odhad soudního znalce o výši obvyklého nájemného pro (v dané oblasti či obci) nejběžnější typ nájemního bytu.

MMR ČR zároveň upozorňuje, že mapy nájemného nemohou být informací o nájemném z konkrétního bytu a nejsou právně závazné. Dále také připomínáme, že od 01.01.2013 bude změna nájemného možná pouze dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem, nikoli tedy na základě jednostranného zvýšení pronajímatelem. Pokud k dohodě nedojde, bude možné na návrh některé ze smluvních stran podat návrh k soudu na určení výše nájemného v místě obvyklém.

Přehled obcí a termín zveřejnění údajů o v místě obvyklém nájemném:

Praha - 30.11.2012
Brno - 30.11.2012
Obce Středočeského kraje s počtem obyvatel nad 10 tis. - 03.10.2012
Obce Středočeského kraje členěné na oblasti (Poděbrady a Kladno) - 03.10.2012
České Budějovice - 31.10.2012
Plzeň - 31.10.2012
Karlovy Vary - 31.10.2012
Liberec - 31.10.2012
Hradec Králové - 31.10.2012
Pardubice - 31.10.2012
Jihlava - 31.10.2012
Olomouc - 31.10.2012
Zlín - 31.10. 2012

Mapu nájemného najdete v tomto odkazu: Mapa nájemného    

Připojené soubory