Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > MMR ČR vydalo metodiku k zadávání ...

MMR ČR vydalo metodiku k zadávání veřejných zakázek.

18.07.2012: MMR ČR vydalo novou metodiku k zadávání veřejných zakázek. Metodika vznikla v souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dokument, který slouží jako nástroj nejen pro zadavatele a dodavatele, ale také pro všechny subjekty, které se se zákonem o veřejných zakázkách jakýmkoli způsobem setkávají.
Celá problematika veřejných zakázek je v metodice uspořádána do systematických bloků, které navíc obsahují velké množství vnitřních hypertextových odkazů. Uživatel se tak díky přehlednému způsobu zpracování v dokumentu může dobře orientovat a vždy nalezne kompletní výklad k danému tématu.

Uveřejnění metodiky představuje další významný krok k posílení transparentnosti zadávání veřejných zakázek. Metodika podporuje správnou aplikaci zákona a upřesňuje požadavky, které z něj vyplývají.

Metodika není právně závazným výkladem ZVZ, vytváří však podpůrný prostředek pro aplikaci zadávání veřejných zakázek do praxe.

Dokument je dostupný na portálu k veřejným zakázkám http://www.portal-vz.cz/Metodiky, stanoviska    .