Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Jankovský: Obnovení plateb z evropských ...

Jankovský: Obnovení plateb z evropských fondů se podařilo

23.07.2012: Podle nejčerstvějších informací MMR ČR Evropská komise vyhodnotila kladně opatření, která Česká republika přijala v reakci na Akční plán ke zlepšení řídících a kontrolních mechanismů strukturálních fondů. Plnění akčního plánu probíhalo pod vedením MMR ČR jako národního koordinátora pomoci z evropských fondů. Komise nyní chystá oficiální reakci, kterou uvolnění plateb potvrdí.
Prvním krokem bude obnovení proplácení u operačních programů (OP), kde nejsou aktuálně řešeny žádné dílčí problémy. Jedná se o OP Technická pomoc, Výzkum a vývoj pro inovace a část OP Podnikání a inovace. Z regionálních programů pak Jihovýchod, Střední Moravu, Jihozápad, Moravskoslezsko a pražský program OP Praha Konkurenceschopnost. Uvolnění těchto programů může do konce roku znamenat proplacení až 900 mil. Euro (více než 22 mld. Kč).

U ostatních programů, které řeší individuální problémy, bude obnovení plateb řešeno ve vazbě na probíhající audity či šetření nezávisle na akčním plánu. Pokud dojde k obnovení plateb i u těchto programů, mohla by Česká republika do konce roku obdržet ještě zhruba další 2,5 - 3 miliardy eur (64 - 77 miliard korun).