Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Jankovský: Čína má pro ČR ohromný ...

Jankovský: Čína má pro ČR ohromný potenciál v oblasti turismu

19.11.2012: V těchto dnech se z Číny vrátila delegace vedená ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským. Ten si vzal za úkol vyjednat cesty a podmínky pro zvýšení přílivů čínských a asijských turistů do České republiky. Pro svá jednání využil setkání na nejvyšší úrovni s představiteli čínského ministerstva zahraničí, CNTA (National Tourism Administration of The People’s Republic of China), čínských médií (CCTV a Shanghai Media Group), navštívil také největší veletrh cestovního ruchu v Asii - CITM 2012 (China International Travel Mart). Kamil Jankovský byl po mnoha letech prvním z ministrů, který do Číny odcestoval přímo na pozvání čínské vlády.
Při společných jednáních vznikly tři hlavní okruhy témat. Nutnost posílit konzulární služby v Číně tak, aby bylo pro potenciální turisty možné jednodušším způsobem získat víza. Jen za těchto podmínek budou ochotni navštívit Českou republiku jako bránu pro vstup do střední a východní Evropy. Na potřebu rychlejšího vydávání víz navazuje nutnost přímých letů. Mezinárodní nárůst leteckých linek v Číně stoupá a je tedy nezbytné podporovat možnost vzniku přímého letu mezi Čínou a Českou republikou. Praha by se tak mohla stát opravdu hlavním vstupním místem právě pro cesty po střední a východní Evropě.

Posledním důležitým okruhem je nutná účelná propagace České republiky v Číně. Tento úkol má ve svých rukou přímo ministr Kamil Jankovský. V průběhu příštího roku by měla vzniknout zastoupení CzechTourismu, kromě v Pekingu také v Šanghaji a Hongkongu.

Pro Českou republiku je cestovní ruch stále ještě odvětví, ve kterém nejsou využity všechny možnosti obchodního růstu. V současné době vytváří 4,4 – 5,2% HDP. Je proto důležité soustředit se na země s velkým turistickým potenciálem a tím Čína bezpochyby je. Velký význam má cestovní ruch také pro poznávání kultur a vzájemné porozumění mezi národy. To je klíčové proto, abychom mohli spolupracovat i v dalších oblastech. Důležitým mezníkem bude také podepsání Memoranda o vzniku Aliance cestovního ruchu mezi Čínou a 16 zeměmi střední, východní a jihovýchodní Evropy (SVE)“, říká k tématu spolupráce v oblasti cestovního ruchu ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Základní fakta o čínských turistech:
Navštěvují vždy více než jednu evropskou zemi (potenciál Prahy jako vstupní brány)
V posledních letech je každoroční nárůst turistů opouštějících Čínu 8 – 10%
V roce 2011 vycestovalo 70 mil Číňanů
Očekává se, že v roce 2015 jich vycestuje 100 mil.
Hlavní destinací jsou další země Asie, ale výrazně roste zájem o Evropu a Ameriku