Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > JESSICA pomůže při regeneraci bytových domů

JESSICA pomůže při regeneraci bytových domů

05.11.2012: Řídící orgán Integrovaného operačního programu (IOP) schválil Státnímu fondu rozvoje bydlení (SFRB) projekt pilotního ověření finančního nástroje JESSICA. Díky tomuto projektu bude moci SFRB poskytnout zvýhodněné úvěry na regeneraci bytových domů. Alokovaná částka finančního nástroje JESSICA je téměř 600 milionů korun. Peníze bude možné čerpat prostřednictvím zvolené finanční instituce, jejíž výběr provede SFRB počátkem roku 2013.
JESSICA bude podporovat projekty obnovy bytových domů ve 41 českých městech, které již realizují Integrované plány rozvoje měst zaměřené na zlepšení situace v deprivovaných městských zónách. Řídicí orgán IOP zároveň umožnil i dalším městům s počtem obyvatel nad dvacet tisíc, která se dříve do realizace Integrovaného plánu rozvoje města v IOP nezapojila, aby v případě zájmu o možnost získání podpory formou finančního nástroje JESSICA předložila zpracovaný dokument Integrovaného plánu rozvoje města.

Zájemci o zvýhodněný úvěr z řad majitelů bytových domů budou moci žádat o podporu až do výše 75 procent celkových nákladů projektu. Žádost o zvýhodněný úvěr bude možné podat u zvolené finanční instituce, jejíž výběr provede SFRB začátkem roku 2013. Předpokládány termín začátku poskytování prvních úvěrů je plánován ve třetím kvartálu roku 2013.

Realizací projektů finančního nástroje JESSICA zaměřeného na podporu regenerace bytových fondů českých měst tak Integrovaný operační program rozšířil možnosti získání podpory pro oblast bydlení v bytových domech a revitalizace městského veřejného prostoru. Pro roky 2007-2013 tak celková částka finanční alokace určené pro tuto oblast v Integrovaném operačním programu přesáhla téměř 5,7 miliard korun a díky velkému zájmu mezi městy a majiteli bytových domů bude tato částka do konce programového období s největší pravděpodobností plně vyčerpána.