Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Evropská komise ocenila úsilí, které ...

Evropská komise ocenila úsilí, které české orgány vyvinuly k znovuobnovení plateb do operačních programů

11.12.2012: Zástupci Evropské komise se sešli s českými orgány zodpovědnými za realizaci operačních programů, aby na pravidelném výročním jednání diskutovali a zhodnotili právě končící rok. Setkání organizované Ministerstvem pro místní rozvoj - Národním orgánem pro koordinaci (MMR-NOK) se tentokrát konalo v Praze. Letošní rok byl v oblasti kohezní politiky v Česku ve znamení realizace Akčního plánu, který se zaměřil na zlepšení systému řízení a kontroly strukturálních fondů v ČR. Evropská komise na výročním jednání ocenila úsilí, které české orgány vyvinuly k odblokování operačních programů a obnovení plateb plynoucích z rozpočtu EU do rozpočtu ČR.
Na programu jednání bylo jak celkové shrnutí finančního stavu čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti tak i pokrok v plnění cílů Národního strategického referenčního rámce, evaluace, zlepšení auditu a kontrol, úpravy operačních programů. Diskutovalo se i téma konkrétních projektů zaměřených na problematiku romské menšiny, podporovaných z evropských fondů, či opatření na zavádění širší škály finančních nástrojů kohezní politiky, jako jsou např. zvýhodněné úvěry.
 
„Letošní rok pro Českou republiku nebyl v oblasti politiky soudržnosti jednoduchý. Připravili jsme úpravy systému a následně provedli sérii kroků ke zlepšení čerpání, které byly součástí tzv. Akčního plánu. I díky tomu se nám v létě letošního roku po intenzivních jednáních s Evropskou komisí podařilo odblokovat pozastavené proplácení prostředků na projekty spolufinancované z fondů EU. V praxi to znamená, že Česká republika nepřišla o šanci získat pro letošní rok přibližně 100 miliard z evropského rozpočtu. Přesto tím úsilí nekončí a programy nyní musí pokračovat v intenzivním řešení problémových oblastí. Naším cílem je teď připravit se na období 2014-20 tak, aby ČR využívala prostředky na smysluplné projekty a měla jednodušší administrativu. V této přípravě musíme kontinuálně pokračovat při nadcházejícím vyjednávání s EK,“ uvedl 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.
 
Součástí výročního setkání se zástupci Evropské komise byly také prezentace pokroku v jednotlivých operačních programech přednesené zástupci řídících orgánů. Ministerstvo pro místní rozvoj jako koordinační orgán stav realizace operačních programů průběžně monitoruje. Kromě toho programy také pravidelně hodnotí a na základě výsledků hodnocení předkládá vládě materiály, kterými informuje o rizicích v programech a navrhuje adekvátní opatření.
 
U operačních programů, které čelí problémům s čerpáním, aplikuje MMR-NOK tzv. zesílené řízení rizik, v rámci kterého jsou problémy daných operačních programů podrobně řešeny, jsou navrhována a poté i vyhodnocována opatření. MMR se rovněž zapojuje v případech řešení nápravných opatření v případě auditních nálezů. Koordinuje jednotlivé kroky tak, aby orgány ČR vždy včas zaslaly odpověď Evropské komisi. 
 
Kromě zastřešující funkce národního koordinátora čerpání a gestora pro řídící orgány v případě operačních programů čelících problémům zajišťuje MMR-NOK i podporu pro příjemce. A to mimo jiné veřejnou a bezplatnou sérií seminářů „Jak na fondy“ určenou všem, kteří v současnosti realizují své projekty.
 
Přípravy na období budoucí, které začne v roce 2014, probíhají již dva roky. Klíčový materiál z pera MMR-NOK definující základní principy nadcházejícího programového období i novou strukturu operačních programů schválila Vláda ČR 28. listopadu 2012. Úspěch čerpání závisí také na zájmu a znalostech budoucích žadatelů. MMR bude koordinovat aktivity pro přípravu budoucích projektů.