Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Den evropské spolupráce - Společné ...

Den evropské spolupráce - Společné hranice nás sbližují.

18.09.2012: Výsledky spolupráce mezi evropskými regiony a státy, kterou od počátku 90. let podporují evropské programy INTERREG a programy Evropské územní spolupráce, si připomínáme právě v tomto týdnu od 17. do 23. září 2012 po celé Evropské unii. Během více jak 200 akcí bude připomenuto přes 20 000 přeshraničních projektů, které byly ze strany EU kofinancovány především v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, vzdělávání, pracovního trhu a přeshraniční mobility.

Program INTERACT spolu s dalšími 77 programy přeshraniční spolupráce a s podporou Evropské komise, Evropského parlamentu a Výboru regionů rozběhl za účelem propagace Evropské územní spolupráce pilotní akci, jejímž cílem je přiblížit úspěšné projekty široké veřejnosti. Více než rok dlouhé přípravy vyústily v uspořádání Dne evropské spolupráce, který se oficiálně koná 21. září 2012. V ČR tuto akci zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 

Bližší informace získáte na internetových stránkách Dne evropské spolupráce www.ecday.eu    , kde jsou představeny projekty přeshraniční spolupráce na mnoha evropských hranicích. Nachází se zde také interaktivní mapa Evropy, na níž jsou vyznačeny všechny akce pro veřejnost, které se v týdnu od 17. do 23. září 2012 konají.