Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Centrum polymerních materiálů projektem ...

Centrum polymerních materiálů projektem týdne na webu DG Regio Evropské komise

30.05.2012: Český projekt Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle si jako projekt týdne vybralo pro své informační webové stránky Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise.
Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle patří mezi projekty přispívající k propojení vědy a výzkumu s praxí. Plasty a výrobky z polymerních materiálů nás dnes obklopují na každém kroku. Neobejde se bez nich téměř žádné odvětví moderní výroby, jsou nezastupitelné v automobilovém průmyslu, lékařství, informatice, optoelektronice a dalších oborech. Inovační centrum podpořené z Evropské unie více než 61 miliony korun je špičkovým pracovištěm zaměřeným nejen na primární výzkum, ale také na aplikaci poznatků a spolupráci s průmyslovými podniky.

Centrum bylo slavnostně otevřeno v říjnu 2011. Díky evropské podpoře tu bylo zrekonstruováno 950 m² laboratorní plochy, mohly být pořízeny nové vědecké přístroje a vznikne i pět nových pracovních míst. Pracoviště poskytuje odborný rozvoj a vzdělávání mladým vědcům, a to nejen těm z České republiky, ale i z ostatních evropských zemí. Nové podmínky pro výzkum polymerních materiálů v České republice znamenají přínos pro konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. Projekt byl realizován operačním programem Praha – Konkurenceschopnost.

Centrum Otty Wichterle je jedním z mnoha přínosných a úspěšně realizovaných projektů podpořených ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v letech 2007-2013. Více takových příkladů lze najít na www.mapaprojektu.cz    . Portál je určen především široké veřejnosti a uživatelsky přístupnou formou seznamuje s uskutečněnými projekty a jejich základními charakteristikami. Každý si tak může vyhledat podpořený projekt ve svém okolí a to podle místa, názvu projektu, jména předkladatele nebo prostým kliknutím na mapku.

Odkaz na článek naleznete zde.     (Project of the Week).