Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Vláda koncepci bytové politiky schválila ...

Vláda koncepci bytové politiky schválila, teď je nutné ji naplnit

14.07.2011: Žádné dlouhé oslavy, ale hned zpátky „ke strojům“. I to je jeden z výsledků vládního ano návrhu koncepce státní bytové politiky do roku 2020 připraveného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Úředníci resortu vedeného Kamilem Jankovským musí nyní ze všech stran chválenou koncepci oživit. Klíčové úkoly tak musí splnit v průběhu příštích dvou měsíců.
„Nyní musíme připravit klíčové prováděcí předpisy, které jsou směřované nejen do české, ale i do oblasti čerpání z evropských fondů,“ uvedl Kamil Jankovský. Celá koncepce je postavena na třech pilířích – dostupnosti, stabilitě a kvalitě. Zejména v případě prvních dvou jsou lhůty pro splnění úkolů velmi napjaté. 
 
„Do konce měsíce musíme Legislativní radě vlády předložit pilotní program poskytování nízkoúročených úvěrů na výstavbu nájemních bytů či rekonstrukcí s diferencovanou výší úroků dle cílové skupiny nájemníků. Tyto úvěry budou financovány z aktiv Státního fondu rozvoje bydlení,“ vysvětlil Kamil Jankovský přípravu klíčového opatření pilíře Dostupnost. Stejně tak musí být podpora bydlení zahrnuta i v návrhu programových priorit kohezní politiky ČR pro období 2014-2020. „I tento materiál musí být na vládu odeslán do konce července. Právě zahrnutí podpory bydlení mezi klíčová témata příštího programového období a z toho vyplývající možnost čerpání peněz z evropských fondů by mělo státní bytové politice přinést kýženou stabilitu,“ doplnil Kamil Jankovský s tím, že související změny se budou týkat zejména SFRB, který by se měl zapojit do systému evropských fondů a finančního inženýrství.

Do konce roku pak čeká úředníky ministerstva pro místní rozvoj zejména práce na souvisejících legislativních normách od revize vyhlášky o rozúčtování energie až po návrh zákona souvisejícího s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor. „Pokud se nám podaří všechny úkoly splnit, bude se moci naplňovat i třetí pilíř koncepce, tedy kvalita bydlení,“ uzavřel Kamil Jankovský-
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.