Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Vesnicí roku 2011 se stala zlínská Komňa

Vesnicí roku 2011 se stala zlínská Komňa

10.09.2011: Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský dnes v rámci luhačovického Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem vyhlásil letošní výsledky Vesnice roku. Vítězem 17. ročníku se stala zlínská Komňa. Na „medailových příčkách“ skončil středočeský Hlavenec a olomoucká Skalička.
„Podle mne jsou tři základní charakteristiky, které z běžné vísky udělají Vesnici roku. Taková obec musí být živá ve smyslu společenského života, čistá v oblasti životního prostředí a atraktivní jako místo pro život. A Komňa taková bezesporu je,“ uvedl ministr Kamil Jankovský. Vedle této pochvaly a dnešní ministerské gratulace čeká na občany i příslib milionové dotace z Programu obnovy venkova a celá řada dalších ocenění a darů.

Slavnostní předání těchto cen bude již v režii samotných obyvatel Komni, kteří toto setkání přislíbili uspořádat 7. října 2011. Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 305 obcí, z nichž vzešlo 13 krajských vítězů, kteří se popasovali v celostátním kole. 


 
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.