Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Ti nejlepší budou k vidění na vernisáži ...

Ti nejlepší budou k vidění na vernisáži „Vesnice roku 2011“

29.08.2011: Krajská kola již mají své vítěze, ty nyní čeká líté klání o titul Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova. Průběh soutěže dokumentuje připravovaná výstava s názvem „Vesnice roku 2011“. Její slavnostní vernisáž proběhne 4. září ve 14:00 v luhačovické Hale Vincentka na Lázeňském náměstí.
Z jednotlivých krajských kol soutěže postoupilo 13 obcí. „Za obrovský úspěch považuji už jen fakt, že se třináct finalistů dokázalo probojovat dlouhým seznamem přihlášených obcí. Budoucí nositel titulu Vesnice roku 2011 může být se sebou opravdu spokojen. Za zády ponechá 304 dalších obcí, které se o titul v letošním roce ucházely,“ komentuje dosavadní průběh soutěže ministr Kamil Jankovský. 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se uskuteční dne 10. září 2011 v Luhačovicích, v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Záštitu nad tímto festivalem převzal ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.