Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Pro stavební povolení nebudete muset na úřad

Pro stavební povolení nebudete muset na úřad

30.11.2011: Chystáte se rekonstruovat byt a už předem se děsíte všech povolení, která budete muset vyřídit? Komunikace se stavebním úřadem by brzy měla být mnohem jednoduší. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž v současnosti připravuje projekt digitalizace týkající se procesů související se Stavebním zákonem. Na přípravu jednotné elektronické platformy přispěla i Evropská unie.
eGovernment, tedy elektronizace veřejné správy, má občanům přinést zjednodušení v komunikaci s úředníky. Díky datovým schránkám, přibývajícím kontaktním místům Czechpoint nebo základním registrům, bychom už neměli trávit čas pobíháním po úřadech, ale vše vyřídit na jednom místě, případně z pohodlí našeho domova. To je případ i projektu přípravy digitalizace procesů v oblastech územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu a stavebního řízení. 
 
„Žijeme v digitálním věku a lidé si už zvykli, že vše potřebné se dá zařídit prostřednictvím internetu a moderní úřady by na to měly umět reagovat. Díky tomuto projektu budou lidé moci například získat stavební povolení přes internet,“ vysvětluje Miroslav Kalous, náměstek ministr pro místní rozvoj. „Také se zjednoduší komunikace mezi jednotlivými stavebními úřady a lidé nebudou muset dlouho čekat na vydání různých dokumentů, vše bude možné vyřídit elektronicky.“

Tím se také značně omezí administrativa, která zatím územní plánování a rozhodování provázela. Projekt tak ušetří nejen čas, který lidé dříve trávili na úřadech, ale také náklady veřejné správy za vyřizování jednotlivých dokumentů a jejich uchovávání. Zatím se však jedná pouze o přípravy samotné digitalizace, projekt totiž zahrnuje především analytickou část, například analýzu výchozího stavu, ekonomickou analýzu a návrh celkové digitalizace jednotlivých agend stavebních úřadů. 

Projekt byl zahájen v březnu 2011, ukončení se předpokládá v únoru 2012. Celkové náklady projektu se vyšplhají na téměř 44 miliony korun, 85 % nákladů bude hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
 

Soubory ke stažení