Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Příjemcům v IOP bylo proplaceno přes 7 ...

Příjemcům v IOP bylo proplaceno přes 7 miliard

31.10.2011: Koncem října 2011 přesáhla hranice proplacených prostředků ze strukturálních fondů příjemcům podpory v Integrovaném operačním programu 7 miliard korun. Peníze jsou rozděleny mezi téměř 6,3 tisíc projektů. Mezi úspěšné projekty patří i rekonstrukce jedné z nejvýznamnějších barokních památek střední Evropy – hospitalu Kuks.
Cílem projektu Kuks – Granátové jablko je obnova jedinečného komplexu barokního hospitalu, hospitální zahrady, souvisejících budov a technického zázemí a jejich využití v kontextu s účelem, ke kterému byly kdysi zbudovány. Vznikne zde kulturně vzdělávací centrum, které návštěvníkům přiblíží hospitální tradici a další aspekty života v době baroka. 
 
Projekt je financován prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP) a měl by být dokončen do konce roku 2014. Z IOP na něj bylo vyčleněno více než 440 milionů korun. Stručné informace o dalších realizovaných projektech naleznete zde
Do konce roku 2011 budou v IOP vyhlášeny poslední výzvy a jejich přehled naleznete na stránkách programu.


 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na posílení efektivity veřejné správy, veřejných a navazujících služeb s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel. O podporu z programu mohou žádat orgány státní správy, kraje, obce a jimi zřizované organizace. V některých oblastech mohou žádat také nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty a zájmová sdružení právnických osob.