Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Polabí může být „zlatonosné“

Polabí může být „zlatonosné“

29.09.2011: Za účasti Michala Janeby, náměstka ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch, bylo v pátek slavnostně podepsáno Memorandum o podpoře vodního turismu na řece Labi. Celkem 33 partnerů jím stvrdilo svůj zájem na spolupráci na podpoře turismu na Labi a cestovního ruchu podél Labe, i na jejím využití jako významné vodní cesty pro nejekologičtější druh dopravy, tj., vodní dopravu“.
„Polabí se tak může s trochou nadsázky v brzké době označovat jako zlatonosné. Je to opravdu území s obrovským potenciálem nejen v cestovním ruchu,“ uvedl Michal Janeba, který pochvalně vyzdvihl iniciativu Zlatého pruhu Polabí a všech přistupujících subjektů. Dále přislíbil spolupráci při dalším rozvoji vodního turismu a při prosazování cílů Memoranda.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.
Společnost Zlatý pruh Polabí je obecně prospěšnou společností, která působí v oblasti podpory cestovního ruchu pro tu část Středočeského kraje, která je na severovýchod od Prahy a nese označení Polabí. Byla založena podnikateli v cestovním ruchu roku 2005 a ve spolupráci s městy a obcemi a dále s podnikateli v cestovním ruchu vytváří marketingovou podporu této destinace, propaguje a podporuje vytváření nových jednotlivých cílů a turistických produktů. Na základě 114 konkrétních partnerských smluv spolupracuje s turistickými informačními centry a dalšími subjekty cestovního ruchu, ať již v Posázaví, Rakovnicku nebo v Českém ráji.
 

Složka multimedií