Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Pilotní projekt Mapa nájemného vbíhá do ...

Pilotní projekt Mapa nájemného vbíhá do cílové rovinky

04.10.2011: Začátek října přinesl další zpřesnění Mapy nájemného. Celkový počet obcí, pro které je zveřejněno nájemné dle posudku znalce, se vyšplhal na současných 471. Orientační databáze je v této kategorii naplněna již ze tří čtvrtin.
V současnosti nejobsáhlejší kategorie Mapy nájemného tzv. „nájemné dle posudku znalce“ se k 30. září 2011 rozšířila o dalších 82 obcí. Nový „podzimní přírůstek“ do databáze představuje 12,8 % z celkového počtu 639 určených obcí, které budou do Mapy nájemného zahrnuty. Na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj je v současnosti možné vyhledat údaje pro 471 obcí. Pro představu tento počet zahrnuje 74 % všech obcí nad 2 000 obyvatel, u kterých k 31. prosinci 2010 skončila možnost jednostranného zvyšování nájemného podle zákona č. 107/2006 Sb. Hranice sta procent údajů bude dosažena poslední aktualizací na konci letošního roku. 

Data pro volně smluvně sjednané nájemné prozatím zůstávají zachována ve stejném rozsahu jako v měsíci srpnu. Důvodem je skutečnost, že údajů o „nájemném volně smluvně sjednaném“ je nedostatečné množství. Naopak u nájemného v obecních bytech sběr dat probíhá velmi rychle. V současné chvíli jsou ověřovány údaje získané od obcí a následně rozšíří kategorii „nájemné v obecních bytech“.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
Mapa nájemného je unikátní online databází, která shrne údaje o výši nájemného v České republice. Na úvodní vytvoření databázové infrastruktury navázala fáze sběru dat, která je primárně zaměřena na sídla nad 2 000 obyvatel, v nichž k 31. prosinci 2010 skončila účinnost zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. U všech sídel budou zohledňovány: staří a technický stav domu, technologie výstavby domu, technický stav bytu a velikost bytu. Pro sídla nad 10 tisíc obyvatel přibude ještě poloha domu v rámci aglomerace. Pro každou z těchto charakteristik má Mapa nájemného tři různé kategorie.