Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Ministerstvo vybere na pronájmu nejméně ...

Ministerstvo vybere na pronájmu nejméně o 54 milionů více

31.08.2011: Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo další fázi úpravy nájemních vztahů v nebytových prostorách budov, které spravuje. V rámci veřejné obchodní soutěže vybralo jako nejvhodnější návrh na pronájem 281 m2 suterénních prostor nabídku společnosti Christian Dior Couture, která si již pronajímá obchodní prostory ve stejném objektu v 1.NP v ulici Pařížská a chce nově získané prostory propojit do jednoho obchodního místa.
Firma Dior Couture také sama nabídla navýšení platby za pronájem stávajícího obchodu. Příjem státního rozpočtu se tak díky aktivitě týmu vedeného ministrem Kamilem Jankovským zvýší o 6,8 milionů korun ročně, což za dobu trvání osmileté smlouvy bude činit více než 54 milionů korun do státního rozpočtu oproti stávajícímu stavu. Dior Couture se smluvně zaváže investovat do celkových úprav dalších 3 200 000 EUR, přičemž většina bude investována do majetku státu (např. vzduchotechnika, stavební úpravy prostor, odvlhčení, další technologie). „Výsledek této veřejné obchodní soutěže nás velmi příjemně překvapil, protože trh s realitami obecně stále ještě stagnuje,“ uvedl Kamil Jankovský.
 
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.