Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Ministerstvo pomáhá příjemcům veřejné ...

Ministerstvo pomáhá příjemcům veřejné podpory

25.10.2011: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spolu se Svazem měst a obcí ČR a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uspořádalo další ze série seminářů pro příjemce veřejných prostředků. MMR ČR je členem podskupiny pro veřejnou podporu Resortní koordinační skupiny pro hospodářskou soutěž a kontaktním místem pro poskytování informací či stanovisek v oblasti veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Hlavní náplní semináře bylo seznámení s problematikou veřejné podpory, podporou malého rozsahu (de minimis), evidencí podpor malého rozsahu prostřednictvím centrálního registru za účasti pracovníků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a finančního nástroje JESSICA. Jedná se již v pořadí o třetí akci takovéhoto celostátního rozsahu. „Tyto semináře jsou pro účastníky neocenitelnou příležitostí načerpat nové informace, které jim umožní se lépe orientovat v oblasti veřejné podpory. Do budoucna je totiž zřejmý trend přesunu od dotačních mechanismů k nástrojům finančního inženýrství,“ uvedl ministr Kamil Jankovský.
 

Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.