Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Mapa nájemného se opět zpřesnila a rozšířila

Mapa nájemného se opět zpřesnila a rozšířila

01.08.2011: Dalších deset procent sídel, ale hlavně výrazně přesnější data zejména z nejcitlivějších regionů a dvou krajských měst (Ostravy a Ústí nad Labem). Taková je podoba aktualizace Mapy nájemného, která na sklonku července zpřesnila tuto nezávaznou informační databázi připravovanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Mapa nájemného údaje zachycuje ve třech různých kategoriích: nájemné volné smluvně sjednané, nájemné smluvně deregulované a nájemné v obecních bytech. Pomocnou kategorii, která v rámci přechodné fáze „supluje“ chybějící data je pak nájemné dle posudku znalce. 
„Daří se nám získávat čím dál tím podrobnější údaje o volně sjednaném nájemném například v jednotlivých městských obvodech v Ostravě a Ústí nad Labem. Díky tomu můžeme rozšiřovat množství různých faktorů pro jednotlivé typy bytových jednotek,“ uvedl Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj. Nově doplněna je nyní i výše obvyklého nájemného za městskou část Ostrava–Michálkovice a dále za města  Český Těšín, Frýdek-Místek, Tlučná a Horní Suchá.
 
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
Mapa nájemného je unikátní online databází, která shrne údaje o výši nájemného v České republice. Na úvodní vytvoření databázové infrastruktury naváže fáze sběru dat, která je primárně zaměřena na sídla nad 2 000 obyvatel, v nichž k 1. lednu 2011 skončila účinnost zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájmů. U všech sídel budou zohledňovány: staří a technický stav domu, technologie výstavby domu, technický stav bytu a velikost bytu. Pro sídla nad 10 tisíc obyvatel přibude ještě poloha domu v rámci aglomerace. Pro každou z těchto charakteristik má Mapa nájemného tři různé kategorie.