Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > MMR ČR: V roce 2012 pomůžeme cestovnímu ...

MMR ČR: V roce 2012 pomůžeme cestovnímu ruchu 60 miliony

01.12.2011: Celkem 60 miliony korun hodlá v příštím roce pomoci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v oblasti cestovního ruchu. V rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogramu Cestování dostupné všem je výzva otevřená až do 17. února 2012.
Podpora bude poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce a je určena podnikatelským subjektům. Maximální možná výše celkových výdajů akce 5 milionů korun. „V době probíhající ekonomické recese jsou investice do zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu velmi nezastupitelné,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. Bližší informace jsou na webových stránkách MMR ČR
Žadatelé se mohou o dotace hlásit ve třech oblastech podpory:
  1. Rekonstrukci/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
  2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivity, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity) včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. 
  3. Zavedení (zlepšení) vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakové postižené účastníky cestovního ruchu a návštěvníky atraktivit cestovního ruchu včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.