Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Konference AHR ČR přinese novinky ze ...

Konference AHR ČR přinese novinky ze světa hotelnictví a gastronomie

27.10.2011: Jakou cestou se vydá Česká republika v oblasti hotelnictví a gastronomie v „nové době“? Tyto a další zajímavé otázky otevře v pořadí šestá konference Asociace hotelů a restaurací České republiky. Ta se pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského uskuteční 3. – 4. listopadu 2011 v Mikulově. Uplynulý rok zhodnotí majitelé a provozovatelé ubytovacích zařízení, odborných škol a spolupracujících firem.

Hlavní téma letošní konference nese název „Náš obor v nové době“. Diskutovat se proto bude především o změnách spotřebitelského chování cílových zákazníků a předpokládaném vývoji oboru v souvislosti s připravovanými vládními reformami. Jednotlivé diskuze budou rozděleny do tří panelových sekcí zaměřených na hotelnictví, gastronomii a vzdělávání. Více informací a přihlášky na konferenci jsou k dispozici na www.ahrcr.cz    . Slavnostní tečkou za dvoudenní konferencí bude stejně jako v předchozích letech vyhlášení výročních cen AHR ČR 2011.

Poznámky pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) je profesní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podpora podnikatelů v oboru hotelnictví a gastronomie. Členy asociace jsou majitelé a provozovatelé ubytovacích a gastronomických zařízení z celé republiky, pro které tato organizace zajišťuje pravidelný servis a poradenství. AHR ČR  je členem evropské konfederace asociací hotelů a restaurací -  HOTREC a zastupuje zároveň zájmy svých členů i na evropské úrovni. Krajské sekce AHR ČR spolupracují se samosprávou na propagaci a rozvoji cestovního ruchu v krajích a marketingové podpoře svých členů. AHR ČR pomáhá svým členům lépe se orientovat na trhu, být připraven na nová legislativní opatření a možnost ovlivňovat dění v oboru.