Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Komňané dnes s Kamilem Jankovským slaví ...

Komňané dnes s Kamilem Jankovským slaví titul Vesnice roku

06.10.2011: Už od ranních hodin malebná vesnice Komňa ve Zlínském kraji hostí oslavy zisku letošního titulu Vesnice roku. Hosty, mezi kterými je i ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, čeká bohatý program, který vyvrcholí předáním cen nejlepším obcím.
„Podle mne jsou tři základní charakteristiky, které z běžné vísky udělají Vesnici roku. Taková obec musí být živá ve smyslu společenského života, čistá v oblasti životního prostředí a atraktivní jako místo pro život. A Komňa taková bezesporu je,“ uvedl ministr Kamil Jankovský, který osobně předá prestižní Zlatou stuhu. Vedle této pochvaly a dnešní ministerské gratulace čeká na občany i příslib milionové dotace z Programu obnovy venkova a celá řada dalších ocenění a darů.

Dalšími oceněnými jsou středočeský Hlavenec a olomoucká Skalička. I na čekají přísliby dotací v řádech stovek tisíc. Dotace budou případně poskytnuty v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlašovaného MMR ČR. 
 

Medailonek letošní Vesnice roku

Obec Komňa se nachází na jihovýchodní Moravě v nadmořské výšce 400-800 metrů nad mořem. Zeměpisně patří obec svým přirozeným zázemím do střední části Bílých Karpat.

Rokem 1261 je datována první písemná zmínka o existenci Komně. V té době stával nad obcí hrad Zuvačov, který byl na počátku 15. století zničen pravděpodobně husitskými vojsky. Od 16. století byla obec vdržení majitelů světlookého panství. V této době vešla do hlubšího povědomí národa prostřednictvím Jana Amose Komenského.

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba z roku 1846, který je chráněnou památkou. Zachovaly se i stavby lidové architektury - sýpka z roku 1774 sloužící jako památník Jana Amose Komenského, dále pak dům z roku 1850 s původním vybavením, ve kterém je umístěna stálá expozice zaniklého řemesla zvěrokleštiče a 9 kamenných křížků.
 
Stále se zde dodržují staré zvyky, např. Tříkrálové koledování, Fašank, velikonoční zvyky, stavění máje, hody, vánoční zpívání a jiné. V obci působí několik spolků. K nejaktivnějším patří divadelní spolek KOS, Dechová hudba Komňané, folklorní skupina Podšable, Spolek pro uctění památky J.A. Komenského a další.

V okolí obce je řada zajímavostí. Například zřícenina hradu Zuvačov, přírodní památka Lom Rasová, mineralogická lokalita Bučník, vodní nádrž. V blízkosti obce se také nachází výletní místo Modrá voda - přírodní útvar s možností táboření. K rekreačnímu koupání je vybudována vodní nádrž v krásné přírodní scenérii na okraji vesnice. Zajímavá je také vycházka po naučné stezce Koménka. V zimě mohou turisté využít lyžařských vleků Lopata a Mysacka.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.